Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1- Definities

 

1. Opdrachtnemer; medewerker van Hondendagopvang De Hondendame gevestigd in Malden;

 

2. Opdrachtgever; bezitter van de hond.

 

3. Opdracht; het verzorgen van de hond.

 

4. Hond; hond van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer in de dagopvang opgenomen wordt.

 

Artikel 2- Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.

 

2. Deze voorwaarden zijn geponeerd bij Kamer van Koophandel gevestigd in Arnhem onder nummer 74804715.

3. Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3- Rechten en plichten opdrachtnemer

 

1. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond.

 

2. Opdrachtnemer laat de honden tussen 8.30 uur en 16.00 uur in de speelweides.

 

3. Opdrachtnemer heeft het recht de hond los te laten lopen,  mits anders afgesproken.

 

4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond op voorhand te weigeren indien de opdrachtnemer van mening is dat de hond problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen. Indien de hond een gedrag ontwikkelt, die de hond ongeschikt maakt voor het verblijven in groepsverband, behoudt opdrachtnemer zich het recht de hond te weigeren of de opvang te stoppen.

 

5. Indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, behoudt opdrachtnemer zich het recht gedurende deze periode de hond niet op te vangen.

 

 

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de daden en gemaakte schade van of aan hond(en/0f mens(en) en/of materiaal.

 

2. Alle honden dienen volgens een vast schema ingeënt te zijn. De opdrachtgever dient daarvoor een kopie dierenpaspoort te overhandigen, zodat de opdrachtnemer kan controleren of de hond de juiste inentingen heeft gekregen.

 

3. Alle honden dienen door de opdrachtgever volgens een vast schema ontvlooid en ontwormd te worden. De opdrachtgever dient daarvoor een kopie dierenpaspoort te overhandigen, zodat de opdrachtnemer kan controleren of de hond de juiste behandelingen heeft gekregen.

 

4. Voordat de hond de eerste keer komt dient hij/zij ontwormd te zijn.

 

5. De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer, om op kosten van de eigenaar van de hond medische zorg te verschaffen, indien letsel is opgelopen tijdens verblijf bij de opdrachtnemer. Indien blijkt dat i.o.m. de zorgverlener een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal eerst contact met de eigenaar van de hond gezocht worden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

 

6. De opdrachtgever accepteert dat de hond bij ophalen, vies en nat kan zijn.

 

7. De opdrachtgever mag de hond nooit op een andere tijd dan afgesproken halen of brengen. Er moet altijd contact zijn geweest tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over uitzonderingstijden.

 

 

Artikel 5- gedrag hond

1. Honden zijn altijd aangelijnd op de parkeerplaats en op ons terrein.

 

2. Agressieve honden worden niet toegelaten.

 

3. De hond mag niet overmatig blaffen.

 

4. Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet opgevangen worden

 

5. Jonge ongecastreerde reuen die de roedel uit balans brengen door onacceptabel gedrag (rijen i.p.v. spelen en te hard spelen) gaan wij het advies geven voor een castratie. Als de opdrachtgever de castratie weigert, wordt de hond geweigerd in de dagopvang.

 

6. Als een hond om welke reden dan ook bijt stoppen wij per direct de opvang.

 

Artikel 6- aanmelden en afmelden

1. Aanmelden van de hond kan tot 18.30 uur een dag van te voren

via de app: 06-51294695.

 

2. Annuleren dient minimaal 12 uur van te voren te geschieden

via de app: 06-51294695.

 

 

Indien de opdrachtgever niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag in rekening  worden gebracht.

 

 

Artikel 7- aansprakelijkheid

 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade door u of uw hond, in welke vorm dan ook.

 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond.

 

3. Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

 

Artikel 7- Betalingen

 

1. De vergoeding voor de diensten geleverd  door opdrachtnemer geschiedt op basis van betaling per pin tijdens het wegbrengen van de hond of

wordt afgetekend door opdrachtnemer op de strippenkaart.

 

 

Artikel 8- Privacyverklaring

 

1. Uw adresgegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven toe te sturen evenals uw e-mail adres. Uw telefoonnummer hebben we graag in ons bezit in geval van nood. Uw telefoonnummer en e-mail adres zullen direct na de beëindiging van de overeenkomst verwijderd worden. De overige gegevens dienen wij 7 jaar te bewaren om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

 

2. U heeft altijd recht op inzage of correctie van uw gegevens(verwijdering is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn).

 

3. Middels beveiliging door wachtwoorden op onze computer en externe harde schijven, het inschakelen van een firewall en het afgesloten opbergen van aanmeldingsformulieren, doen wij er alles aan om uw gegevens te beschermen.